Bakgrunn og visjon

Kron Ham 2018 skal samle Bergens kristne for å lovsynge, søke Gud i bønn for byen vår, og enhetlig erklære at Jesus er Herre. Det er den tverrkirkelige prosjektgruppen Get Together som står bak arrangementet, med støtte fra hele bredden av kristne menigheter i Bergen.

I 2. Krønikebok 7, 14 står det:

«Hvis da dette folket som mitt navn er nevnt over, ydmyker seg og ber, søker meg og vender seg bort fra sine onde veier, skal jeg høre dem fra himmelen, tilgi dem syndene og lege landet.»

Det er disse ordene som er bakgrunnen for vår visjon. I Joel 2 ber Gud Joel om å kalle Israelsfolket inn til en høytidssamling for å bøye seg for ham på et veldig mørkt punkt i Israels historie. Vi opplever på samme måte at i det store bildet, er det mye mørke i byen og landet vårt for tiden. Igjen trenger vi å sette Jesus på tronen i våre liv, i våre menigheter, i vår by og i vårt land.

Dette er vekkelsens utgangspunkt. Når vi som hans folk bøyer kne for ham, roper om vekkelse og nåde for byen, og går i forbønn for den, får han regjere og mørket mister sin makt. Vi opplever at Gud ønsker å samle sitt folk til å enhetlig erklære ham som konge og gå i forbønn for byen vår, fordi Bergen trenger oppvåkning, gjennombrudd og frelse.

Målet

Nettopp i en tid der den åndelige vannstanden er lav, kaller Gud sammen sitt folk fra alle lag i byen, for å ydmyke seg og søke hans ansikt. Vi tror at dette vil bane vei for mer av Guds rike og at vi vil så se synlige resultater i form av:

  • Større reell enhet blant de kristne
  • En endring i det åndelige klimaet over byen vår
  • Vekkelse

Inspirasjonskilden

Vi er inspirert av bevegelsen Lou Engle og «the Call» som i 15 år har kalt Guds folk i USA til å komme sammen til «høytidssamlinger» på store stadioner for å søke Gud for staten og nasjonen. Et eksempel er Azusa Now 9. april 2016, da det var samlet 70.000 på Colloseum Stadium i Los Angeles til bønn og tilbedelse i 12 timer, på tvers av alle kirkesamfunn.

The Call-bevegelsen er også bygd på Joel 2, 15–16:
«Blås i horn på Sion, rop ut en hellig faste, kunngjør en høytidssamling! Kall folket sammen, hellige forsamlingen! La de gamle samle seg,og la småbarn og spedbarn komme sammen. La brudgommen gå ut fra sitt rom og bruden fra sitt kammer.»

Folkene bak

Det er prosjektgruppen Get together som inviterer til samlingen på Bergenhus festning. Denne gruppen består av personer fra ulike menigheter med en visjon, et kall og et ønske om forandring.

Iniativtakerne bak Get together er:

  • John Malvin Eriksen, pastor i Bethel misjonsmenighet
  • Anne-Linda Bratsberg Thorsen, diakon i Centralkirken
  • Knut Amund Låstad, ungdomspastor i Frikirken
  • Marianne Skjelbred, kunstner, Centralkirken

(De to første er de som snakker på videoen nedenfor.)

I tillegg er det mengder av bidragsytere og støttespillere fra alle byens menigheter og kristne sammenhenger. Et slikt arrangement kunne ikke blitt til uten å ha med bredden av kristne i Bergen.