Hva skal skje?

Det er kun en stjerne denne dagen, og det er Jesus! Sangere, musikere og kor fra byens mange menigheter leder i tilbedelse. Prester, pastorer, menighetsledere og ledere i ulike samfunnssfærer leder i bønn.

Fordi dette er en tverrkirkelig samling der vi inviterer alle generasjoner (barn, ungdom, unge voksne, godt voksne og eldre) forsøker vi å favne bredt både i forhold til de menigheter som deltar og ulike uttrykk. Det er mulig å være med på hele eller deler av dagen, og man kan komme og gå akkurat som man vil.

Barna skal få en sentral plass og vi inviterer barn og barnefamilier spesielt til Første Hovedbolk som legges opp med tanke på barna. Vi tror at i løpet av denne dagen vil det være noe som treffer de fleste, uansett bakgrunn og alder. Målet med å samles er likevel noe annet enn å lage et fint arrangement med noe for enhver smak. Det handler om å løfte opp Jesu navn og tilbe Ham!